Informacje ogólne

Marka chlodnicewody.pl jest własnością firmy Airfresh.

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na Stronie Internetowej (dalej jako "Strona Internetowa"). Administratorem Strony Internetowej jest firma AirFresh Artur Piotrowski z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Olszewskiego 36 e-mail: biuro@airfresh.pl tel: 41 373 23 10, NIP: 959-205-57-19.

 

Dane osobowe zbierane przez Administratora Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

 

Administrator Strony internetowej dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Strony internetowej. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Dane osobowe

 

Administrator danych osobowych

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: AirFresh Artur Piotrowski z siedzibą w Kielcach 25-663, ul. Olszewskiego 36 e-mail: biuro@airfresh.pl tel: 41 373 23 10

 

1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, w trakcie jej realizacji oraz po zakończeniu umowy.

 

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe. Należy mieć na uwadze, że podane dane osobowe mogą być niezbędne do:

 

 • zawarcia lub realizacji umowy z nami, np. w przypadku dokonywania zakupu w naszym sklepie internetowym;
 • wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych;
 • otrzymywania przez Ciebie newslettera
 • rozpatrzenia przez nas spraw kierowanych do Działu Obsługi Klienta lub Działu Reklamacji
 • obsługi Twojego odstąpienia od umowy i wykonania naszych obowiązków z tego tytułu

 

4. Możemy również zbierać Twoje dane behawioralne odnoszące się do Twoich zachowań. Dane takie dotyczą:

 

Zbieramy takie dane jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

 

 • dokonywanych przez Ciebie transakcji,
 • składanych reklamacji i innych roszczeń,
 • historii korespondencji i kontaktów z nami,
 • Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym,
 • naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku),
 • naszych kontach na stronach osób trzecich (np. Allegro),

 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres maksymalnie 10 lat od dnia rozwiązania Umowy w celu:

 

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

 

6. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

 

7. Twoje dane przekazujemy naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

 

8. Możemy także przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w Naszym imieniu i uczestniczące w wykonywaniu Naszych zobowiązań i działań na Twoją rzecz:

 

 • naszym podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, zamówień i obsłudze klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta
 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym lub współpracującym lub pośredniczącym w organizacji lub prowadzeniu naszych akcji marketingowych
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową
 • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie
 • podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską - w celu dostarczenia zamówionego towaru
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) - w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty
 • zakładom ubezpieczeń - w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych
 • podmiotom nabywającym wierzytelności - w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz

 

9. W trakcie okresu obowiązywania umowy z Tobą do czasu jej wykonania, a po jej wykonaniu lub przed jej zawarciem - na podstawie Twojej zgody, będziemy mogli automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dokonywać ich tzw. profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Dzięki temu możemy dostosować Naszą ofertę do Twoich potrzeb lub zainteresowań lub udzielić Tobie korzyści do nich dopasowanych.

 

10. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

11. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

 

12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

13. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie Polityki prywatności oraz spraw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych można się z Nami skontaktować:

 

 • poczty elektronicznej: biuro@airfresh.pl;
 • poczty tradycyjnej: AirFresh, ul. Olszewskiego 36; 25-663, Kielce.

 

14. Wejście na niniejszą witrynę internetową może być rejestrowane może być rejestrowane za pomocą technologii „cookies”. „Cookies” to pliki zawierające krótki tekst zapisywany przez stronę internetową na dysku twardym użytkownika w celu przechowywania tam informacji, na przykład zapisania informacji o ustawieniach strony internetowej dokonanych przez użytkownika.

 

Podczas przeglądania niniejszej witryny na komputerze użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki „cookies”. Pliki „cookies” zawierają informacje dotyczące odwiedzania przez użytkownika niniejszej witryny. Użytkownik może wyłączyć możliwość zapisywania przez Witrynę plików „cookies” na jego komputerze poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 

Użytkownik zgadza się na instalowanie przez Witrynę plików „cookies” na jego komputerze i korzystanie z technologii „cookies” poprzez odpowiednie skonfigurowanie przez niego ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 

Firma AirFresh Artur Piotrowski zastrzega sobie prawo do wykorzystywania informacji zawartych w plikach „cookies” zapisywanych na komputerze użytkownika wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli jej na ulepszanie oferowanych produktów, obsługi klienta oraz niniejszej witryny internetowej.